Blog

Pre izvesnog vremena obratio nam se student Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji je imao zadatak da osmisli i napiše strategiju razvoja lojalti programa za jednu kompaniju, sa molbom da mu pomognemo oko definisanja troškova za implementaciju i sprovođenje jednog lojalti programa.

Ukoliko se bavite prodajom roba i/ili usluga krajnjim korisnicima, uz uslov da imate povoljan odnos kvalitet/cena, nije velika mudrost prodati proizvod prvi put kupcu i u ovu svrhu poslužiće svi standardni alati marketing mixa...međutim...

Ako ste se proteklih nekoliko dana zatekli u objektu "Gomex - Total" u Zrenjaninu, mogli ste primetiti i samostojeći Info pult, koji u isto vreme funkcioniše i kao "price checker" ali i svojevrsna platforma za obostranu komunikaciju sa potrošačima.

Za iskorišćenje potencijala koje Facebook pruža oglašivačima, odavno nije dovoljna intuicija ili veština "komšijinog malog" koji ima Facebook nalog i zna da poveže kreditnu karticu sa svojim Facebook nalogom.